روز مادر بفکر مادرتون هستید؟
زحماتش رو چطور جبران میکنی؟
گاهی اوقات یه لبخند کافیه
گاهی وقتا سر زدن به خونه اش
بعضی وقتا هم یه هدیه کوچک