۹۹ متن بیو تک و خاص | متن بیو اینستاگرام

سلام دوستان خلاقشو همانطور که در پیج درخواست کرده بودید، قسمت اول متن بیو اینستاگرام + متن انگلیسی و ترکی و ژاپنی و…. رو براتون یکجا گذاشتیم.

ازشون استفاده کنید خیلی خوبن من که خیلی عاشقشون شدم.

 

۹۹ متن بیو تک و خاص | متن بیو اینستاگرام

 


𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞
ᴬᴺᴰ ᴸᴱᵀ ᴹᴱ ᶠᴱᴱᴸ ᴬᴸᴵᵛᴱ

برگرد بزار یکم زندگی کردنو حس کنم👐🏼🧚🏿

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Tʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜs ᴡɪʟʟ ʙᴇ sᴜsᴘɪᴄɪᴏᴜs ᴀғᴛᴇʀ ᴀ ʟɪ

بعد از یه دروغ ، همه ی واقعیتها مشڪوڪن🐶🌿

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

T𝗢𝗠𝗢𝗥𝗥𝗢𝗪 𝗪𝗔𝗦
ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛ ғᴏʀ ʜɪᴍ, ʙᴜᴛ ʜᴇ ᴅɪᴇᴅ
ᴀᴛ ɴɪɢʜᴛ

– دَغدغَش فَردا بود ، شَب مُرد🦋🌱

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Watch out for 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐯𝐢𝐨𝐫, or I’ll l𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮

– مواظب رفتاراتون باشین من بیشعورم میزارمتون کنار🦦🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

𝑱𝒖𝒅𝒈𝒆 𝒎𝒆 𝒃𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝑰 𝒂𝒗𝒐𝒊𝒅

منو با ادمایی که ازشون دوری میکنم قضاوت نکن⚔🔥

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

I’ᗰ ᖴᑌ**IᑎG ᗷETTEᖇ ᑎE᙭T
TO YOᑌ ꔷ͜ꔷ

کنارت چقَـدر حالِ مَـن بهتَرهه🫐🥂

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

••𝐁𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 𝐎𝐅 𝐔𝐑 ᴏᴡɴ ʜᴇʟʟ, ɴᴏᴛ ᴀɴ ᴀɴɢᴇʟ ᴏғ ᴏᴛʜᴇʀ’s ᴘᴀʀᴀᴅɪsᴇ..!

ملکه ی جهنم خودت باش نه فرشته بهشت بقیه🐬🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Maybe I’m naive but I’m not blind

ـ شاید ساده باشم اما کور که نیستم🪜🥀

𝐘𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐰 ! 𝐘𝐨𝐮 𝐀𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐦

ـ دیدی ! همتون ادعایید🎞🔪

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑡𝑜 𝒉𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝒉𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑚𝑦 𝑜𝑛𝑙𝑦

ـ من همیشه باهاش خوب بودم و تنها اشتباهم همین بود🫀🌿

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝙏𝙊𝙊 𝙏𝙄𝙍𝙀𝘿 𝙏𝙊 𝘾𝘼𝙍𝙀

– خسته تر از اونیم‌ که اهمیت‌ بدم⛴🌱

𝗗𝗼𝗻’𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲

– قول‌ ندع فقط‌ ثابت‌ کن🚦🪝

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

­𝆥 𝑀𝑦 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑔𝑒𝑡 𝑓𝑢𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑢𝑝 𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑦 𝑜𝑛𝑒. .៹

– دود میشن ارزوهام نخ به نخ🔮🚬

• 𝑩𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒅 𝑻𝒉𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒆𝒚 𝑾𝒂𝒏𝒕 𝒀𝒐𝒖

-سرد که باشی بیشتر میخوانت🍓🎬

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

•• 𝑩𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝑾𝒉𝒐 𝑫𝒐𝒔𝒆𝒏’𝒕 𝑵𝒆𝒆𝒅 𝑨𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆!

-اون ادمی باش که به هیچکس احتیاجی نداره👨🏻‍🦯🌱

•• 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝔽𝕆ℝ𝔾𝔼𝕋 𝔹𝕀𝕋ℂℍ𝔼

-وقت فراموش کردن خراباس📺💕

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝑰’𝒎 𝒘𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒕𝒓𝒚𝒏𝒂 𝒃𝒆

– من‌ کسیم‌ که سعی میکنن‌ مثلش‌ باشن🫁🗝

𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙊𝙣 𝙈𝙮 𝙊𝙬𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙨!

– زندگے میکنم با قوانین خودم🎞🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

𝐒𝐮𝐝𝐝𝐞𝐧𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞
𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐠𝐨𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐝𝐝𝐞𝐧𝐥𝐲 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫

یهویی بیاد توی زندگیت
ولی هیچوقت یهویی نره هیچوقت🛎🗝

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Is it all that I like to be like this?

ـ این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟🐾🍳

Maybe I’m naive but I’m not blind

شاید ساده باشم اما کور که نیستم🐴🍃

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

иєνєя вєg тσ вє ℓσνє∂

ـ هرگز برای دوست داشته شدن التماس نکن🍐📀

𝑴𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒔 𝒄𝒓𝒖𝒆𝒍𝒍𝒚 𝒅𝒆𝒂𝒅

ـ دلِ‌من‌بدجوری‌مُرده

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Stay where your heart smiles

جایی بمانید ک قلب شما لبخند میزند🫀🌱

⠀Be what you want

اون چیزی که خودت میخوای باش📀💕

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

••𝑁𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑐𝑒𝑑 𝑚𝑦 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑒𝑡
𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑦 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒. . .!

ما بودنمونم کسی متوجه نشد نبودنمون که جای خود داره🗝👽

••𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐
⠀⠀ ⠀⠀𝑖 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝑢 𝑛𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜𝑝..!

اگه‌آهَنگ‌بودی‌بی‌وقفه‌بهت‌گوش‌میدادم🎵🏳‍🌈

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

𝗥𝗘𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗚 𝗬𝗢𝗨
ʀᴇᴀᴄʜɪɴɢ ʏᴏᴜ, ɪs ᴍʏ ᴅʀᴇᴀᴍ

رسیدن به تو آرزویِ منه🕸🍌

You is my biggest wish

تو بزرگترین ارزوی منی🧩🍭

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

– ܥ‌ࡅ࡙ࡏަܘܟ߭ࡎܥ‌‍‌‍‌ܘ‌‌ ࡄ݅ࡐ⁧ܥ‌ܩ‌ ߊ‌ݛ۬ ߊ‌ܠࡏަࡐ‌ܝ‌ࡅ࡙ࡅߺ߳ܩ ݛ۬‌ࡅ࠭ߺܥ‌ࡏަܨ🥒🌼

– ܢ̣ߺܝ߭‌ܝ‌ࡏަࡅߺ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ߊ‌ࡄ݅ܝࡅߺ߳ࡅߺ߲ߺߊ‌ܣܩܢ ߊ‌ܣܡࡅ࡙ࡅ߲ߺ߳ࡉ כߊ‌כࡅߺްܘ🐈‍⬛️☄

– ܣܩࡐ⁧ܢ̇ܦ߳ܥ‌ܝ‌ ࡅߺ߲ߊ‌‌̈̇ࡑ‌‌ ܭܘ ܣࡄࡅߺ߳ࡍ߭ ࡅߺ߲ܝ‌ߊ‌‌ࡅߺ߳ࡉ‌🦋🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝓑𝓮 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓪 𝓬𝓪𝓬𝓽𝓾𝓼 𝓭𝓸 𝓷𝓸т 𝓷𝓮𝓮𝓭 𝓬𝓪𝓻𝓮𝓼𝓼

‏مثل کاکتوس محتاج نوازشِ کسی‌نباش🐾🌵

ɪᴛ ᴏɴʟʏ ᴛᴀᴋᴇs ᴏɴᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ you

تنها کسی که لازمه تا زندگیتو تغییر بدی خودتی🍃🦋

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝖫𝗂𝖿𝗋 𝗁𝖺𝗌 𝗂𝗇 𝖱𝖾𝗆𝗈𝗍𝖾 𝗀𝖾𝗍 𝗎𝗉 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾 𝗂𝗍 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝖾𝗅𝖿𝖾

زندگی هیچ کنترلی نداره پس و خودت تغییرش بده🦋🍉

𝕚 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕓𝕖𝕘 𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕠𝕣 𝕙𝕖𝕝𝕡

من حتی لبه پرتگاهم اویزونت نمیشم🪜🔦

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

𝐵𝑒 𝑇𝒉𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑓𝑒

آدم خوبهِ زندگی خودت باش🧿🗝

So if I don’t text first, we will not talk

پس اگه من اول پی‌ام ندم، قرار نیست باهم حرف بزنیم📞🥀

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝗠𝗬 𝗟𝗜𝗙𝗘 𝗜𝗦 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟
⠀⠀ ɪɴ ᴛʜᴇ sᴀᴅᴅᴇsᴛ sᴄᴇɴᴇ

زندگیم تویِ غمگین‌ترین سکانس گیر کرده🔪🚬

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ, ᎽoႮ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ aCt ˡᶤᵏᵉ
ᵃ ᵐᶤʳʳᵒʳ To ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉᵐ ʳᵉᵃˡᶤᶻᵉ ᵗʰᵉᶤʳ ᵉʳʳᵒʳ.

بعضی وقتا باید مثل آینه رفتار کنی
تا باعث بشی اشتباهاشون و بفهمن🔋👁‍🗨

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

𝐈’𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐮𝐝! 𝐈 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐞𝐥𝐥

مَغرور نیستَم ! ولے مجبور نیستم با همه خوش رفتار باشم🐭🌸

𝑺𝒐𝒎𝒆𝒅𝒂𝒚, 𝑨 𝑻𝒉𝒐𝒓𝒏 𝑾𝒊𝒍𝒍 𝑴𝒂𝒌𝒆 𝒀𝒐𝒖 𝑯𝒂𝒕𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑻𝒉𝒆 𝑹𝒐𝒔𝒆𝒔

ی روز یه خار باعث میشه از همه‌ گلای رز متنفر شی 🕸🍭

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

~بیو ایتالیایی

En un beso, sabrás todo lo que he callado!

در یک بوسه، تو تمام چیزهایی رو که در سکوت نگه داشتم، خواهی دونست💋🥂

Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.

بودن یا نبودن با تو; این طوریه که وقتم رو اندازه‌گیری میگیرم🕰🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

ᴡʜᴇɴ ᴛʀᴜsᴛ ɪs ʙʀᴏᴋᴇɴ,
sᴏʀʀʏ ᴍᴇᴀɴs ɴᴏᴛʜɪɴɢ

وقتی‌ اعتماد‌ از‌ بین‌ بره،
عذرخواهی‌ هیچ‌ معنی‌ نداره🙊✖️

ᴱᵃˢʸ ᶜᵒᵐᵉ ᴱᵃˢʸ ᴳᵒ

باد آورده را باد میبرد🔥🌪

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

_مِعمار نیستَم اَما میسازَم
دُنیایے ڪِه فَقَد طُ
ڪِنارَم باشی🏜🎗

_چون تو دارم، همه دارم
دگرم هیچ نباید❤️🌱

_و تو در قلب کوچک من بسیاری♾🍭

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

I don ‘t know how to repay you .

جواب خوبیام خیانت نبود رفیق✌️🏾🥀

Too Hard To He a Human Being?

خیلی سخته آدم باشی؟🔪🚬

 

۹۹ متن بیو تک و خاص | متن بیو اینستاگرام

 

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.

اجازه نده سر و صدای نظرات دیگران ندای درونتو تحت تاثیر قرار بده📠💕

Don’t confide in people who share secrets

﮼سُفره‌ دل‌تون‌ رو‌ پیش‌ آدمای‌ گشنه‌ باز‌ نکنید🥘✖️

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

BE YOURSELF

ܟ̇ܦ‌ܒ‌ࡅߺ߳ߺࡉ ܢ̣ࡆ᪴ࡑ!

𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه⚔👑

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

우리가 서로의 DNA에서 나온 것

انگار ما از دی‌ان‌ای همیم🧬🧸

당신은 나의 부자 신용 카드 :

تو کارت پُر پول منی🛒💸

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

I learned from the , if you bother me, I’ll drown you

‌‏﮼اَ دَریا یاد گِرِفتَم‌ اَذیَتَم‌ کُنی‌ غَرقِت‌ کُنَم🌊☂

It’s easy to believe lies
And hard to accept the truth.

باور دروغ ها آسونه
و قبول واقعیتا سخت🔧🚬

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

ʙᴇ sɪʟᴇɴᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ʜᴇᴀᴛ ᴏғ ᴀɴɢᴇʀ

تو اوج عصبانیت سکوت کن🙊⚔

ᴵ’ᴹ ᶜʳᵃᶻᵞ ᴬᴮᴼᵁᵀ ᵞᵒᵘ

من روانیتم💆🏻‍♀🌪

ѕoмeтιмeѕ yoυ вord oғ everyтнιng

یه موقع هایی هست ک حال هیچی نیست🎞🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗘𝗥𝗘 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗟
ɪᴛ ᴡᴀs ᴍᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀ
ʏᴏᴜ sᴘᴇᴄɪᴀʟ

تو معمولی بودی
من بودم که منحصر به فرد میدیدمت

𝗠𝗬 𝗟𝗢𝗩𝗘
ɪ ᴡɪsʜ ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇɴ’ᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ’s
ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ

محبوبِ مَن! کاش محبوبِ هَمه نبودی💔🔍

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

متن بیو

⠀❮ 𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡𝗚 𝗬𝗢𝗨 𝗜𝗦 𝗟𝗜𝗠𝗜𝗧𝗟𝗘𝗦𝗦 ❯

دوست داشتنت اندازه ندارد♾🥂


ʜᴜɢ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ’ʀᴇ sᴀᴅ

هر وقت غمگین شدی خودتو بغل کن🤏🏿🏳‍🌈

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

당신은 태양이고 나는 당신의 데이지

تو خورشیدی، و من گل آفتاب‌ گردونت🌝🌻

당신은 내 삶의 의미입니다

تو معنای زندگیمی📀💕

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

미스터 미남
آقای خوشتیپ🤵🏻‍♂🌪

내 포도
حبه انگورمی🍇

내 소울 메이트
سولـمـیت من🐙♟

미남미스터

احمق من👻🤞🏽

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

–درسته ما خوب نیستیم ولی مثل بعضیا لجن تو جوب نیستیم🕷🕸

–بد نیسم ولی برا آدمای الکی ، الکی خوبی نمیکنم🔪🚬

–اونی ک عوض شدنش بعیده عوضی شدنش حتمیه مشتی🔒📌

–با یکی باش ک عکسشو نشون دادی پی ویشو بهت نشون ندن😹🔗

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

~تیکه

–حاجی اونی که تو خمارشی من ساقیشم🍷🤟🏾

–شما اوج پروازت زیر پرچم ما بود🖇🚀

–خیلی زمین خوردم من خب تا کار بلد شدم🔪🚬

–کندن کوه راحت تر از ادم کردن بعضیاست🔩🏴‍☠

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

내 다이아몬
الماس منی💎🗝

넌 나의 초콜릿 누텔라
نوتلا شکلاتیه منی🧸🍫

나는 당신을 우상화
مـیپرستمـت🌤🍃

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

내 핫 초콜릿의 마시멜로
مارشملـوی شکلات‌ داغ من☕️🍫

내 생명 껍질의 진주
مرواریدِ صدف زندگی من🦋🐚

키스 해
بوست کنم🙈💋

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

ترکی

Sevdiğin kadar sevilmedin, çünkü
Sevilmeye layık birini sevmedin 🥀

اونقدری که عشق ورزیدی بهت عشق نورزیدن، چونکه عاشق کسی شدی که لیاقت عشق رو نداشت …

Ve Sen Hala
Benim En Sinir Bozucu Zevkim Sensin …!

و تو هنـوزم
آزار دهنـده ترین لذت منـی…!♥️

#بیو_ترکی🇹🇷

—Hayattaki en güzel mutluluk sevildiğinden emin olmaktır

زیباترین خوشبختی در زندگی،مطمئن بودن از دوست داشته شدنِ💕🖇

—Küçücük kalbe, ne hasretler sığdırdık

چه حسرت‌هایی که در قلبهای کوچکمون جا ندادیم🎀💒

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•
99 متن بیو تک و خاص + متن انگلیسی پارت 1

۹۹ متن بیو تک و خاص + متن انگلیسی پارت ۱

پر فروش ترین های خلاق شاپ

21 دیدگاه در “۹۹ متن بیو تک و خاص | متن بیو اینستاگرام

 1. گل آفرید امین گفت:

  میشه مطلب رو توی وبلاگ خودم بزارم؟

 2. کوثر ایزدی گفت:

  ممنون از سایت خوب خلاق شاپ

 3. حدیث کیان گفت:

  مطلب خوبی بود

 4. آذرچهر هاشمیان گفت:

  آدرس فروشگاه خلاق شاپ کجاست و آیا فروش حضوری هم دارید؟

 5. نازگل جاوید گفت:

  سلام عالی بود

 6. افرا همدانی گفت:

  بازم درمورد این موضع مطلب بزارین

 7. آناهیتا شفیعی گفت:

  Awli bood

 8. لعیا کرمی گفت:

  این موضوع یکی از موضوعات موردعلاقه منه

 9. سمیه زارعی گفت:

  چقد خوبین شما

 10. مهین توفیق گفت:

  aaaaliii bood

 11. سارا مددی گفت:

  حساب توییتری هم دارید؟

 12. آرزو نظری گفت:

  یکی از بهترین سایتا و فروشگاهای آنلاینید که همیشه دنبالتون می کنم

 13. زیبا راستاد گفت:

  مثل همیشه عالی و کاربردی

 14. گلشن عسگری گفت:

  این مطلب حرف نداشت

 15. پونه حیدری گفت:

  مطلب خوبی بود همکار گرامی

 16. سیما گودرزی گفت:

  شما همیشه امیدوارم کننده صحبت می کنید و این خیلی خوبه

 17. سارا نوری گفت:

  چه سایت قشنگی دارین

 18. گهرنگار تقی زاده گفت:

  مطالب بی نظیر بود

 19. یاسمینا فتحی گفت:

  منابع این مطلب کجاست؟

 20. سیما مقدم گفت:

  خیلی ممنون از توضیحاتون خوبتون

 21. رسول نامور گفت:

  شادکام و سلامت باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرداخت امن از درگاه بانکی
۷ روز ضمانت بازگشت پول
خرید مستقیم و بی واسطه
ارسال به سراسر کشور

نصب اپلیکیشن خلاق شاپ

bazaar
دانلود از بازار
myket
دانلود از مایکت
remote-download-apk
دانلود مستقیم
فروشگاه اینترنتی خلاق شاپ

دفتر مرکزی : نیشابور , بلوار ادیب , ساختمان خلاق شاپ , طبقه منفی یک

خانواده خلاق شاپ در اینستاگرام با چندین سال تجربه در زمینه مارکتینگ و همچنین تشخیص نیاز مشتری , اقدام به راه اندازی فروشگاه خود را نموده و نیاز خانواده ایرانی را با عرضه بصورت آنلاین و غیرحضوری برطرف نماید . خانواده خلاق شاپ (خلاقشو) در اینستاگرام با بیش از 4 میلیون دنبال کننده در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران آماده خدمات رسانی به شما عزیزان هست.

استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک خلاق شاپ مجاز است
سبد خرید
فروشگاه
0 آیتم سبد خرید
حساب کاربری من