به خلاق شاپ خوش آمدید ...

۹۹ متن بیو تک و خاص | متن بیو اینستاگرام

سلام دوستان خلاقشو همانطور که در پیج درخواست کرده بودید، قسمت اول متن بیو اینستاگرام + متن انگلیسی و ترکی و ژاپنی و…. رو براتون یکجا گذاشتیم.

ازشون استفاده کنید خیلی خوبن من که خیلی عاشقشون شدم.

 

۹۹ متن بیو تک و خاص | متن بیو اینستاگرام

 


𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞
ᴬᴺᴰ ᴸᴱᵀ ᴹᴱ ᶠᴱᴱᴸ ᴬᴸᴵᵛᴱ

برگرد بزار یکم زندگی کردنو حس کنم👐🏼🧚🏿

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Tʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜs ᴡɪʟʟ ʙᴇ sᴜsᴘɪᴄɪᴏᴜs ᴀғᴛᴇʀ ᴀ ʟɪ

بعد از یه دروغ ، همه ی واقعیتها مشڪوڪن🐶🌿

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

T𝗢𝗠𝗢𝗥𝗥𝗢𝗪 𝗪𝗔𝗦
ɪᴍᴘᴏʀᴛᴀɴᴛ ғᴏʀ ʜɪᴍ, ʙᴜᴛ ʜᴇ ᴅɪᴇᴅ
ᴀᴛ ɴɪɢʜᴛ

– دَغدغَش فَردا بود ، شَب مُرد🦋🌱

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Watch out for 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐡𝐚𝐯𝐢𝐨𝐫, or I’ll l𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮

– مواظب رفتاراتون باشین من بیشعورم میزارمتون کنار🦦🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

𝑱𝒖𝒅𝒈𝒆 𝒎𝒆 𝒃𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝑰 𝒂𝒗𝒐𝒊𝒅

منو با ادمایی که ازشون دوری میکنم قضاوت نکن⚔🔥

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

I’ᗰ ᖴᑌ**IᑎG ᗷETTEᖇ ᑎE᙭T
TO YOᑌ ꔷ͜ꔷ

کنارت چقَـدر حالِ مَـن بهتَرهه🫐🥂

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

••𝐁𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 𝐎𝐅 𝐔𝐑 ᴏᴡɴ ʜᴇʟʟ, ɴᴏᴛ ᴀɴ ᴀɴɢᴇʟ ᴏғ ᴏᴛʜᴇʀ’s ᴘᴀʀᴀᴅɪsᴇ..!

ملکه ی جهنم خودت باش نه فرشته بهشت بقیه🐬🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Maybe I’m naive but I’m not blind

ـ شاید ساده باشم اما کور که نیستم🪜🥀

𝐘𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐰 ! 𝐘𝐨𝐮 𝐀𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐦

ـ دیدی ! همتون ادعایید🎞🔪

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

𝐼 𝑤𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑤𝑎𝑦𝑠 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑡𝑜 𝒉𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝒉𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑚𝑦 𝑜𝑛𝑙𝑦

ـ من همیشه باهاش خوب بودم و تنها اشتباهم همین بود🫀🌿

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝙏𝙊𝙊 𝙏𝙄𝙍𝙀𝘿 𝙏𝙊 𝘾𝘼𝙍𝙀

– خسته تر از اونیم‌ که اهمیت‌ بدم⛴🌱

𝗗𝗼𝗻’𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲

– قول‌ ندع فقط‌ ثابت‌ کن🚦🪝

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

­𝆥 𝑀𝑦 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑔𝑒𝑡 𝑓𝑢𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑢𝑝 𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑦 𝑜𝑛𝑒. .៹

– دود میشن ارزوهام نخ به نخ🔮🚬

• 𝑩𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒅 𝑻𝒉𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒆𝒚 𝑾𝒂𝒏𝒕 𝒀𝒐𝒖

-سرد که باشی بیشتر میخوانت🍓🎬

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

•• 𝑩𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝑾𝒉𝒐 𝑫𝒐𝒔𝒆𝒏’𝒕 𝑵𝒆𝒆𝒅 𝑨𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆!

-اون ادمی باش که به هیچکس احتیاجی نداره👨🏻‍🦯🌱

•• 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝔽𝕆ℝ𝔾𝔼𝕋 𝔹𝕀𝕋ℂℍ𝔼

-وقت فراموش کردن خراباس📺💕

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝑰’𝒎 𝒘𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒕𝒓𝒚𝒏𝒂 𝒃𝒆

– من‌ کسیم‌ که سعی میکنن‌ مثلش‌ باشن🫁🗝

𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙊𝙣 𝙈𝙮 𝙊𝙬𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙨!

– زندگے میکنم با قوانین خودم🎞🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

𝐒𝐮𝐝𝐝𝐞𝐧𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞
𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐠𝐨𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐝𝐝𝐞𝐧𝐥𝐲 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫

یهویی بیاد توی زندگیت
ولی هیچوقت یهویی نره هیچوقت🛎🗝

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Is it all that I like to be like this?

ـ این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟🐾🍳

Maybe I’m naive but I’m not blind

شاید ساده باشم اما کور که نیستم🐴🍃

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

иєνєя вєg тσ вє ℓσνє∂

ـ هرگز برای دوست داشته شدن التماس نکن🍐📀

𝑴𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒊𝒔 𝒄𝒓𝒖𝒆𝒍𝒍𝒚 𝒅𝒆𝒂𝒅

ـ دلِ‌من‌بدجوری‌مُرده

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Stay where your heart smiles

جایی بمانید ک قلب شما لبخند میزند🫀🌱

⠀Be what you want

اون چیزی که خودت میخوای باش📀💕

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

••𝑁𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑐𝑒𝑑 𝑚𝑦 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑒𝑡
𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑦 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒. . .!

ما بودنمونم کسی متوجه نشد نبودنمون که جای خود داره🗝👽

••𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐
⠀⠀ ⠀⠀𝑖 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝑢 𝑛𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜𝑝..!

اگه‌آهَنگ‌بودی‌بی‌وقفه‌بهت‌گوش‌میدادم🎵🏳‍🌈

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

𝗥𝗘𝗔𝗖𝗛𝗜𝗡𝗚 𝗬𝗢𝗨
ʀᴇᴀᴄʜɪɴɢ ʏᴏᴜ, ɪs ᴍʏ ᴅʀᴇᴀᴍ

رسیدن به تو آرزویِ منه🕸🍌

You is my biggest wish

تو بزرگترین ارزوی منی🧩🍭

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

– ܥ‌ࡅ࡙ࡏަܘܟ߭ࡎܥ‌‍‌‍‌ܘ‌‌ ࡄ݅ࡐ⁧ܥ‌ܩ‌ ߊ‌ݛ۬ ߊ‌ܠࡏަࡐ‌ܝ‌ࡅ࡙ࡅߺ߳ܩ ݛ۬‌ࡅ࠭ߺܥ‌ࡏަܨ🥒🌼

– ܢ̣ߺܝ߭‌ܝ‌ࡏަࡅߺ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ߊ‌ࡄ݅ܝࡅߺ߳ࡅߺ߲ߺߊ‌ܣܩܢ ߊ‌ܣܡࡅ࡙ࡅ߲ߺ߳ࡉ כߊ‌כࡅߺްܘ🐈‍⬛️☄

– ܣܩࡐ⁧ܢ̇ܦ߳ܥ‌ܝ‌ ࡅߺ߲ߊ‌‌̈̇ࡑ‌‌ ܭܘ ܣࡄࡅߺ߳ࡍ߭ ࡅߺ߲ܝ‌ߊ‌‌ࡅߺ߳ࡉ‌🦋🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝓑𝓮 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓪 𝓬𝓪𝓬𝓽𝓾𝓼 𝓭𝓸 𝓷𝓸т 𝓷𝓮𝓮𝓭 𝓬𝓪𝓻𝓮𝓼𝓼

‏مثل کاکتوس محتاج نوازشِ کسی‌نباش🐾🌵

ɪᴛ ᴏɴʟʏ ᴛᴀᴋᴇs ᴏɴᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ you

تنها کسی که لازمه تا زندگیتو تغییر بدی خودتی🍃🦋

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝖫𝗂𝖿𝗋 𝗁𝖺𝗌 𝗂𝗇 𝖱𝖾𝗆𝗈𝗍𝖾 𝗀𝖾𝗍 𝗎𝗉 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾 𝗂𝗍 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝖾𝗅𝖿𝖾

زندگی هیچ کنترلی نداره پس و خودت تغییرش بده🦋🍉

𝕚 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕓𝕖𝕘 𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕠𝕣 𝕙𝕖𝕝𝕡

من حتی لبه پرتگاهم اویزونت نمیشم🪜🔦

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

𝐵𝑒 𝑇𝒉𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑓𝑒

آدم خوبهِ زندگی خودت باش🧿🗝

So if I don’t text first, we will not talk

پس اگه من اول پی‌ام ندم، قرار نیست باهم حرف بزنیم📞🥀

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

𝗠𝗬 𝗟𝗜𝗙𝗘 𝗜𝗦 𝗦𝗧𝗜𝗟𝗟
⠀⠀ ɪɴ ᴛʜᴇ sᴀᴅᴅᴇsᴛ sᴄᴇɴᴇ

زندگیم تویِ غمگین‌ترین سکانس گیر کرده🔪🚬

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ, ᎽoႮ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ aCt ˡᶤᵏᵉ
ᵃ ᵐᶤʳʳᵒʳ To ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵉᵐ ʳᵉᵃˡᶤᶻᵉ ᵗʰᵉᶤʳ ᵉʳʳᵒʳ.

بعضی وقتا باید مثل آینه رفتار کنی
تا باعث بشی اشتباهاشون و بفهمن🔋👁‍🗨

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

𝐈’𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐮𝐝! 𝐈 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐞𝐥𝐥

مَغرور نیستَم ! ولے مجبور نیستم با همه خوش رفتار باشم🐭🌸

𝑺𝒐𝒎𝒆𝒅𝒂𝒚, 𝑨 𝑻𝒉𝒐𝒓𝒏 𝑾𝒊𝒍𝒍 𝑴𝒂𝒌𝒆 𝒀𝒐𝒖 𝑯𝒂𝒕𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑻𝒉𝒆 𝑹𝒐𝒔𝒆𝒔

ی روز یه خار باعث میشه از همه‌ گلای رز متنفر شی 🕸🍭

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

~بیو ایتالیایی

En un beso, sabrás todo lo que he callado!

در یک بوسه، تو تمام چیزهایی رو که در سکوت نگه داشتم، خواهی دونست💋🥂

Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.

بودن یا نبودن با تو; این طوریه که وقتم رو اندازه‌گیری میگیرم🕰🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

ᴡʜᴇɴ ᴛʀᴜsᴛ ɪs ʙʀᴏᴋᴇɴ,
sᴏʀʀʏ ᴍᴇᴀɴs ɴᴏᴛʜɪɴɢ

وقتی‌ اعتماد‌ از‌ بین‌ بره،
عذرخواهی‌ هیچ‌ معنی‌ نداره🙊✖️

ᴱᵃˢʸ ᶜᵒᵐᵉ ᴱᵃˢʸ ᴳᵒ

باد آورده را باد میبرد🔥🌪

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

_مِعمار نیستَم اَما میسازَم
دُنیایے ڪِه فَقَد طُ
ڪِنارَم باشی🏜🎗

_چون تو دارم، همه دارم
دگرم هیچ نباید❤️🌱

_و تو در قلب کوچک من بسیاری♾🍭

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

I don ‘t know how to repay you .

جواب خوبیام خیانت نبود رفیق✌️🏾🥀

Too Hard To He a Human Being?

خیلی سخته آدم باشی؟🔪🚬

 

۹۹ متن بیو تک و خاص | متن بیو اینستاگرام

 

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.

اجازه نده سر و صدای نظرات دیگران ندای درونتو تحت تاثیر قرار بده📠💕

Don’t confide in people who share secrets

﮼سُفره‌ دل‌تون‌ رو‌ پیش‌ آدمای‌ گشنه‌ باز‌ نکنید🥘✖️

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

BE YOURSELF

ܟ̇ܦ‌ܒ‌ࡅߺ߳ߺࡉ ܢ̣ࡆ᪴ࡑ!

𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه⚔👑

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

우리가 서로의 DNA에서 나온 것

انگار ما از دی‌ان‌ای همیم🧬🧸

당신은 나의 부자 신용 카드 :

تو کارت پُر پول منی🛒💸

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

I learned from the , if you bother me, I’ll drown you

‌‏﮼اَ دَریا یاد گِرِفتَم‌ اَذیَتَم‌ کُنی‌ غَرقِت‌ کُنَم🌊☂

It’s easy to believe lies
And hard to accept the truth.

باور دروغ ها آسونه
و قبول واقعیتا سخت🔧🚬

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

ʙᴇ sɪʟᴇɴᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ʜᴇᴀᴛ ᴏғ ᴀɴɢᴇʀ

تو اوج عصبانیت سکوت کن🙊⚔

ᴵ’ᴹ ᶜʳᵃᶻᵞ ᴬᴮᴼᵁᵀ ᵞᵒᵘ

من روانیتم💆🏻‍♀🌪

ѕoмeтιмeѕ yoυ вord oғ everyтнιng

یه موقع هایی هست ک حال هیچی نیست🎞🌱

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗘𝗥𝗘 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗟
ɪᴛ ᴡᴀs ᴍᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀ
ʏᴏᴜ sᴘᴇᴄɪᴀʟ

تو معمولی بودی
من بودم که منحصر به فرد میدیدمت

𝗠𝗬 𝗟𝗢𝗩𝗘
ɪ ᴡɪsʜ ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇɴ’ᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ’s
ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ

محبوبِ مَن! کاش محبوبِ هَمه نبودی💔🔍

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

متن بیو

⠀❮ 𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡𝗚 𝗬𝗢𝗨 𝗜𝗦 𝗟𝗜𝗠𝗜𝗧𝗟𝗘𝗦𝗦 ❯

دوست داشتنت اندازه ندارد♾🥂


ʜᴜɢ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ’ʀᴇ sᴀᴅ

هر وقت غمگین شدی خودتو بغل کن🤏🏿🏳‍🌈

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

당신은 태양이고 나는 당신의 데이지

تو خورشیدی، و من گل آفتاب‌ گردونت🌝🌻

당신은 내 삶의 의미입니다

تو معنای زندگیمی📀💕

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

미스터 미남
آقای خوشتیپ🤵🏻‍♂🌪

내 포도
حبه انگورمی🍇

내 소울 메이트
سولـمـیت من🐙♟

미남미스터

احمق من👻🤞🏽

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

–درسته ما خوب نیستیم ولی مثل بعضیا لجن تو جوب نیستیم🕷🕸

–بد نیسم ولی برا آدمای الکی ، الکی خوبی نمیکنم🔪🚬

–اونی ک عوض شدنش بعیده عوضی شدنش حتمیه مشتی🔒📌

–با یکی باش ک عکسشو نشون دادی پی ویشو بهت نشون ندن😹🔗

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

~تیکه

–حاجی اونی که تو خمارشی من ساقیشم🍷🤟🏾

–شما اوج پروازت زیر پرچم ما بود🖇🚀

–خیلی زمین خوردم من خب تا کار بلد شدم🔪🚬

–کندن کوه راحت تر از ادم کردن بعضیاست🔩🏴‍☠

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

내 다이아몬
الماس منی💎🗝

넌 나의 초콜릿 누텔라
نوتلا شکلاتیه منی🧸🍫

나는 당신을 우상화
مـیپرستمـت🌤🍃

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•

내 핫 초콜릿의 마시멜로
مارشملـوی شکلات‌ داغ من☕️🍫

내 생명 껍질의 진주
مرواریدِ صدف زندگی من🦋🐚

키스 해
بوست کنم🙈💋

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•متن بیو

ترکی

Sevdiğin kadar sevilmedin, çünkü
Sevilmeye layık birini sevmedin 🥀

اونقدری که عشق ورزیدی بهت عشق نورزیدن، چونکه عاشق کسی شدی که لیاقت عشق رو نداشت …

Ve Sen Hala
Benim En Sinir Bozucu Zevkim Sensin …!

و تو هنـوزم
آزار دهنـده ترین لذت منـی…!♥️

#بیو_ترکی🇹🇷

—Hayattaki en güzel mutluluk sevildiğinden emin olmaktır

زیباترین خوشبختی در زندگی،مطمئن بودن از دوست داشته شدنِ💕🖇

—Küçücük kalbe, ne hasretler sığdırdık

چه حسرت‌هایی که در قلبهای کوچکمون جا ندادیم🎀💒

•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•
99 متن بیو تک و خاص + متن انگلیسی پارت 1

۹۹ متن بیو تک و خاص + متن انگلیسی پارت ۱

پر فروش ترین های خلاق شاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پرداخت امن از درگاه بانکی
۷ روز ضمانت بازگشت پول
خرید مستقیم و بی واسطه
پشتیبانی آنلاین و تلفن
پرداخت امن از درگاه بانکی
۷ روز ضمانت بازگشت پول
خرید مستقیم و بی واسطه
پشتیبانی آنلاین و تلفن

نصب اپلیکیشن خلاق شاپ

دانلود از بازار
دانلود از مایکت
دانلود مستقیم
فروشگاه اینترنتی خلاق شاپ

دفتر مرکزی : نیشابور , بلوار ادیب , ساختمان خلاق شاپ , طبقه منفی یک

خانواده خلاق شاپ در اینستاگرام با چندین سال تجربه در زمینه مارکتینگ و همچنین تشخیص نیاز مشتری , اقدام به راه اندازی فروشگاه خود را نموده و نیاز خانواده ایرانی را با عرضه بصورت آنلاین و غیرحضوری برطرف نماید . خانواده خلاق شاپ (خلاقشو) در اینستاگرام با بیش از 4 میلیون دنبال کننده در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران آماده خدمات رسانی به شما عزیزان هست.

تمامی حقوق این وب سایت مربوط به خلاق شاپ می باشد
سبد خرید
فروشگاه
لیست علاقه مندیها
0 آیتم سبد خرید
حساب کاربری من