برای اکثر مردم یک نقد و بررسی هیچ تفاوتی ندارد زیرا هر دو نوع ارزیابی یا ارزیابی یک اثر هستند. اما این یک ایده گمراه کننده است زیرا یک نقد و بررسی دو چیز متفاوت است که مؤلفه های خاصی را به اشتراک می گذارد. نقد به یک ارزیابی انتقادی اشاره دارد. از طرف دیگر ، یک بررسی نیز به نوعی ارزیابی اشاره دارد. تفاوت اصلی این دو در این است که یک بررسی می تواند توسط هر کس تالیف شود و متشکل از یک ذهنیت ذهنی یک اثر است ، برخلاف نقدی که توسط یک متخصص در زمینه با درک فنی نوشته شده است.

نقد و بررسی