در طول قرن نوزدهم میلادی، نقش علم در توسعه و تکامل فن آوری بطور فزاینده اهمیت یافت. بیشتر پیشرفتهای مهم در طب، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، متکی به دانش علمی و با بهره گیری از آن است. با بهره گیری از دانش علمی اختراعات بزرگی مثل عکسبرداری با اشعه X، نور الکتریکی، موتور درونسوز (احتراق داخلی) و تلفن، ایجاد شد. معروفیت جهانی بسیاری از دانشمندان، مثل مایکل فارادی و ماری کوری، بخاطر اکتشافاتشان می باشد.